Simhallen tillfälligt nedstängd!. Vi återkommer per mail vid uppstart snarast!

Simkunnighet och nivåer i sim- och teknikskolan

När är ditt barn simkunnig?

Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten, simmar 200 m, varav 50 m ryggsim, i en följd.

Detta enligt en gemensam simkunnighetsdefinition som gäller de nordiska länderna som bygger på forskning genomförd av Robert Stallman vid Norges Idrottshögskola.

USS Simlinjeprotkoll/översikt över simskolenivåerna

 

NivåSimmärkenDelmoment
BaddarenBaddarenDoppa hela huvudet under vattnet 5 gånger
Bubbla 5 gånger. Doppa hela huvudet och blåsa ut luft
Flyta på mage 5 sekunder med ansiktet i vattnet
SköldpaddanFlyta 5 sekunder på rygg, rotera och flyta 5 sekunder på mage
Hoppa från kanten
Ta upp föremål från botten
Flyta 10 sekunder på rygg
BläckfiskenSimma 5 m fjärilsben
Simma 5 m frisimsben (crawl)
Simma 5 m ryggsimsben
Simma 5 m crawl
Simma 5 m ryggsim
Flyta 10 sekunder på rygg
Pingvinen 1Simma 10 m fjärilsben
Simma 10 m frisimsben (crawl)
Simma 10 m ryggsimsben
SilverpingvinenTa upp ett föremål från botten
Hoppa från kanten
Flyta 10 sekunder på rygg
Simma 10 m frisim (crawl)
RyggsimsmärketSimma 10 m ryggsim
Pingvinen 2CrawlmärketSimma 10 m frisim (crawl)
Simma 10 m ryggsim
Simma 5 m fjärilsim
Simma 5 m bröstsimsben
Simma 10 m bröstsimsben
BröstsimsmärketSimma 10 m bröstsim
FiskenSimma 10 m bröstsim på djupt vatten
GuldpingvinenSimma 10 m frisim på djupt vatten
Simma 10 m ryggsim på djupt vatten
Flyta 10 sekunder på rygg på djupt vatten
Hoppa från kanten på djupt vatten
Simma 25 m ryggsim på djupt vatten
SilverfiskenSimma 25 m frisim (crawl)
Hoppa från kanten
GuldfiskenSimma 25 m bröstsim på djupt vatten
Dyka från kanten
FjärilssimsmärketSimma 10 m fjärilssim
HajenJärnmärketSimma 50 m bröstsim
Simma 25 ryggsim
Skovla 10 m
Dyka från kanten
Hajen bronsSimma 100 m valfritt simsätt
Hajen silverSimma 100 m, varav 25 m ryggsim
Simma 12,5 m frisim, rotera och simma 12,5 m ryggsim
Hajen guldSimma 200 m, varav 50 m ryggsim
Hoppa eller dyka från 1 m
Bogsera en kompis utan livboj
Punkt 1-3 i bad- och båtvett
Känna till mun till mun andning
Simma 25 m klädsim
Känna till ”förlängda armen”
Kasta livboj
BronsmärketSimma 100 m bröstsim med andning
Simma 50 m ryggsim
Skovla 20 m
Längddykning 5 m
Punkt 1-3 i bad- och båtvett
SimborgarmärketSimma 200 m, varav 50 m ryggsim
VattenprovetHoppa/dyka i och därefter simma 200 m, varav 50 m ryggsim
TeknikskolaBronsplakett
Nivå 1RyggsimSimma 25 m ryggben
Simma 50 m dubbelrygg
Simma 50 m enarmsryggsim
Simma 50 m ryggsim
Frånskjut med ryggben
Fjärilskick på rygg
CrawlSimma 50 m crawlben
Simma 25 m crawl med överlapp
Simma 25 m crawl
Frånskjut med crawlben
Vändning, crawl in mot vägg, därefter rygg från väggen
Startdyk på kommando
BröstsimSimma 25 m bröstsim
Frånskjut med undervattensdrag
Baklängeskullerbytta
Startdyk på kommando
FjärilssimSimma 25 m fjärilskick på mage
Simma 12,5 m fjärilsim utan andning
Frånskjut med uppgång
Baklängeskullerbytta
Startdyk på kommando
MedleySimma 100 m medleyben (fjäril-, rygg-, bröst- och frisimben)